5 STAR BASEBALL NY

2022 – 12U

 • Gavin S. #0
 • Obie B. #0
 • Nolan H. #3
 • Danny S. #5
 • Sam M. #10
 • Brayden V. #14
 • Ethan A. #15
 • Kamryn G. #18
 • Tyler B. #20
 • Mason G. #21
 • Jack K. #27
 • William Z. #38
 • Kyle R. #42